Reacties van DNN

DNN reageert regelmatig op landelijke ontwikkelingen, voorstellen of vraagstukken over dementie. We proberen hierbij zoveel mogelijk de mening van de netwerken dementie te betrekken zodat het om een breed gedragen mening gaat. Het uitgangspunt daarbij is dat we het welzijn en de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten, altijd proberen centraal te stellen. Hieronder staan onze reacties.

2020

  • Brieven naar een aantal zorgverzekeraars in verband met hun afwijkende inkoopvoorwaarden van de nieuwe Zorgstandaard Dementie

2019

  • Reactie op artikel in Skipr over het Vektis rapport ‘Zorggebruik van mensen met dementie in beeld’ van 4 april 

2018:

  • Reactie op ‘Voorstel organisatie casemanagement’ van Dementiezorg voor Elkaar uit januari 2018

2017:

  • Reactie op ‘Meldactie van Alzheimer Nederland over de wachtlijsten’ uit december 2017
  • Reactie op ‘Expertisegebied dementieverpleegkundige van V&VN’ uit augustus 2017
  • Reactie op ‘Brief van Zorgverzekeraars Nederland’ uit mei 2017
  • Reactie op ‘Notitie casemanagement Zorginkoop Wijkverpleging 2018’ uit april 2017