Overleggen

DNN neemt deel aan diverse landelijke overleggen; hieronder staat het actuele overzicht.

 Overleggen & contact- persoon vanuit DNN Inhoud

 

Bestuurlijk overleg
Hansje Pontier 

 

 

 

 

  • VWS is voorzitter; besluitvorming over voorstellen en voortgang van de thema’s binnen dementie
  • Deelnemers: Alzheimer NL, ActiZ, BTN, Deltaplan Dementie, NZa, V&VN, DNN, NHG/Laego, voorzitter signaalteam, VWS, ZN, ZINL en Ineen
  • laatste overleg was op 5 februari
  • VWS heeft overleg afgebroken en gaat met partijen in gesprek
  • 15 maart 2018 met DNN gesproken
Programmaraad Dementiezorg voor Elkaar en kwartaaloverleg met Robbert Huijsman
Hansje Pontier
Anneke Wienema
Marieke van Werkhoven 
  • 29 januari 2018 eerste bijeenkomst geweest
  • Inbreng DNN vooral gericht op concrete resultaten en afstemming

 

Alzheimer Nederland;
Hansje Pontier 

 

  • Met Alzheimer Nederland afstemming over ontwikkelingen
  • Ondersteunen van verspreiding van de Dementiemonitor Mantelzorg in voorjaar 2016