Opdracht van ministerie VWS voor DNN

De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040.
Het Deltaplan Dementie loopt af aan het einde van 2020. Gezien deze verwachte toename is ook na 2020 planmatige ontwikkeling van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers belangrijk. VWS publiceerde hiervoor op 21 september 2020 de Nationale Dementiestrategie 2021-2030.

Het ministerie van VWS heeft Dementie Netwerk Nederland (DNN) al in het voorjaar van 2020 gevraagd mee te denken over de verdere ontwikkeling van die strategie, met de focus op de verdere professionalisering en ontwikkeling van de regionale netwerken voor dementiezorg en over de rol van DNN in de uitvoering van de strategie vanaf 2021. DNN heeft hiervoor voor VWS een Plan van Aanpak geschreven dat op 30 november 2020 bij VWS is ingeleverd. Tussentijds heeft  DNN vier keer met VWS over de richting en uitwerking van het Plan van Aanpak overlegd.

Uiteraard vonden we dit bij DNN een belangrijke ontwikkeling en zijn we zeer gemotiveerd samen met de netwerken en landelijke partijen, met deze opdracht aan de slag gegaan. We hebben hiervoor een (tijdelijke) Klankbordgroep van netwerkcoördinatoren opgericht en we hebben de 63 netwerken dementie in acht subregio’s verdeeld. We zijn met de Klankbordgroep en de subregio’s op de twee coördinatorenraden op 10 juni en 25 november digitaal in overleg gegaan over de inhoud van het Plan van Aanpak zodat dit goed aansluit op de wensen en behoeften van de netwerken en ketenregisseurs.

In augustus 2021 is het plan van DNN goedgekeurd en de subsidie toegekend. Hieronder zijn de plannen “Plan van aanpak Steun op maat bij leven met dementie” en het “Projectplan Professionaliseren en uitbouwen van DNN” in te zien. 

Projectplan Professionaliseren en uitbouwen van DNN
Plan van Aanpak DNN Steun op maat bij leven met dementie
Leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020