Opdracht van ministerie VWS voor DNN

De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040.
Het Deltaplan Dementie loopt af aan het einde van 2020. Gezien deze verwachte toename is ook na 2020 planmatige ontwikkeling van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers belangrijk. VWS werkt hiervoor aan de Nationale Dementiestrategie 2021-2030.

Het ministerie van VWS heeft Dementie Netwerk Nederland (DNN) in het voorjaar van 2020 gevraagd mee te denken over de verdere ontwikkeling van die strategie, met de focus op de verdere professionalisering en ontwikkeling van de regionale netwerken voor dementiezorg en over de rol van DNN in de uitvoering van de strategie vanaf 2021. DNN schrijft hiervoor voor VWS een Plan van Aanpak dat uiterlijk 30 november 2020 bij VWS ingeleverd moet worden. Tussentijds overlegt DNN vier keer met VWS over de richting en uitwerking van het Plan van Aanpak.

Uiteraard vinden we dit bij DNN een belangrijke ontwikkeling en zijn we zeer gemotiveerd samen met de netwerken en landelijke partijen, met deze opdracht aan de slag gegaan. We hebben hiervoor een (tijdelijke) Klankbordgroep van netwerk-coördinatoren opgericht en we hebben de 63 netwerken dementie in acht subregio’s verdeeld. We gaan met de Klankbordgroep en de subregio’s digitaal in overleg over de inhoud van het Plan van Aanpak zodat dit goed aansluit op de wensen en behoeften van de netwerken en ketenregisseurs en coördinatoren hun inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.  . .
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!