Onderwerpen

DNN neemt deel aan diverse landelijke projectgroepen; hieronder staat het actuele overzicht.

Onderwerp & contact- persoon vanuit DNN Inhoud

 

Expertisegebied Casemanager Dementie
Hansje Pontier
Marieke van Werkhoven
Karin Linssen

 

 • Behoud naam Casemanagement dementie
 • DNN is actief betrokken bij opstellen van het profiel voor casemanagement dementie vanuit Social work, dat wordt uitgevoerd door de Beroepsvereniging Social work (BPSW)
 • Het profiel is gereed en wordt tijdens het Deltaplan Event op 19 november aangeboden.
Organisatiemodellen casemanagement dementie
Lisette Dickhoff
Karin Linssen
 • Voorkeur voor het All the Way model met 3 subvarianten
 • Reactie door DNN gegeven in januari 2018
 • Agenda met discussiepunten opgesteld in maart 2018
 • Rapport en agenda aangeboden aan VWS; gaat met partijen in gesprek om tot consensus en besluit te komen
Domeinproblematiek en financiering
Hansje Pontier
Karin Linssen
Marieke van Werkhoven
 • DNN heeft in december 2017 uitvraag gedaan bij de netwerken over de ‘Zorgval’ (WLZ problematiek)
 • DNN blijft dit probleem aankaarten. Van concrete aanpak is (nog) geen sprake.
 • In de zomer van 2018 is er een gedeeltelijke oplossing voor de zorgval gecommuniceerd vanuit VWS
Samen op Weg (zorg-verzekeraars)
Els van der Veen
Marieke van Werkhoven

 

 • Gebruik van de resultaten van de Uitkomstindicatoren, de Netwerkindicatoren en de Vektisgegevens
 • Er komt in voorjaar 2018 een vervolg op Samen op Weg waar DNN bij betrokken blijft
Meerjarenbeleidsplan voor de netwerken dementie
Els van der Veen

 

 

 

 • Netwerken leveren eind Q2 2018 een Meerjarenplan in bij de preferente zorgverzekeraar
 • Samen met Dementiezorg voor Elkaar werken aan een format Meerjarenplan
 • De Meerjarenplannen zijn door de netwerken gemaakt. Dementiezorg voor Elkaar analyseert ze en presenteert dit op de Coördinatorenraad op 8 november
Wachtlijstproblematiek
Marian Salari
Hansje Pontier
Lisette Dickhoff

 

 • Definitie van wat een wachtlijst is
 • Met Alzheimer Nederland de meldactie gestart eind 2017
 • De Nza is actief
 • VWS gaat een onderzoek doen in de zomer 2018
 • Vanaf 1 december 2018 is aanlevering van wachtlijstgegevens via Vektis en publicatie op een website verplicht
Inkoop Ketens dementie en Casemanagement 2018 /Zorgverzekeraars Nederland
Karin Linssen
Marian Salari
 • Hoe gaan de inkoopprocessen op Casemanagement dementie en op ketenzorg/coördinatie
 • Uitvraag door DNN volgt, omdat we scherp in beeld moeten krijgen welke regio’s wel en welke geen afspraken hebebn met verzekeraars.
Vernieuwing Zorgstandaard Marieke van Werkhoven
Karin Linssen
 • DNN heeft zitting in de werkgroep

 

 

Landelijk Register (werkpakket 4 Dementiezorg voor Elkaar)
Marian Salari
Karin Linssen

 

 • Eerste bijeenkomst geweest op 12 februari 2018
 • Er zijn veel vragen over wat het moet zijn  en over afstemming met alle andere projecten die op dit gebied lopen
 • Vervolgbijeenkomst in januari 2019

 

Ontwikkelen van een Masterclass voor ketenregisseurs
Lisette Dickhoff

 

 • Samen met Dementiezorg voor Elkaar
 • Voorstel is klaar; er is een flyer beschikbaar
 • De opleiding is in september 2018 gestart met 14 deelnemers
Kennisdeling met Dementiezorg voor Elkaar
Anneke Wienema
Marieke van Werkhoven
 • Vilans maakt voorstel over kennisdeling en samenwerking
 • Vilans actualiseert samen met DNN het landkaartje met alle netwerken. Het kaartje is in augustus 2018 ‘live’ gegaan
Standpunt Ketenzorg en functie Ketenregisseur
Lisette Dickhoff
Karin Linssen
Marian Salari
 • Standpunt voorbereiden over functie van ketenregisseur en ontwikkeling daarvan en van standpunt ketenzorg
 • Afstemmen met Roos Uffink over haar scriptieonderzoek in zomer 2018