Onderwerpen

DNN neemt deel aan diverse landelijke projectgroepen; hieronder staat het actuele overzicht.
Onderwerp & contact- persoon vanuit DNN

Inhoud

 

Expertisegebied Casemanager Dementie
Hansje Pontier
Karin Linssen 
 • Behoud naam Casemanagement dementie
 • DNN is actief betrokken bij opstellen van het profiel voor casemanagement dementie vanuit Social work, dat wordt uitgevoerd door de Beroepsvereniging Social work (BPSW)
Organisatiemodellen casemanagement dementie
Lisette Dickhoff
Karin Linssen
 • Voorkeur voor het All the Way model met 3 subvarianten
 • Reactie door DNN gegeven in januari 2018
 • Agenda met discussiepunten opgesteld in maart 2018
 • Rapport en agenda aangeboden aan VWS; gaat met partijen in gesprek om tot consensus en besluit te komen
Domeinproblematiek en financiering
Hansje Pontier
Karin Linssen
 • DNN heeft in december 2017 uitvraag gedaan bij de netwerken over de ‘Zorgval’ (WLZ problematiek)
 • DNN blijft dit probleem aankaarten. Van concrete aanpak is (nog) geen sprake.
 • In de zomer van 2018 is er een gedeeltelijke oplossing voor de zorgval gecommuniceerd vanuit VWS
Samen op Weg (zorg-verzekeraars)
Els van der Veen

 

 

 • Gebruik van de resultaten van de Uitkomstindicatoren, de Netwerkindicatoren en de Vektisgegevens
 • Er komt in voorjaar 2018 een vervolg op Samen op Weg waar DNN bij betrokken blijft
Meerjarenbeleidsplan voor de netwerken dementie
Els van der Veen

 

 

 

 • Netwerken leveren eind Q2 2018 een Meerjarenplan in bij de preferente zorgverzekeraar
 • De Meerjarenplannen zijn door de netwerken gemaakt. Dementiezorg voor Elkaar analyseert ze en presenteert dit op de Coördinatorenraad op 8 november 2018
Wachtlijstproblematiek
Marian Salari
Hansje Pontier
Lisette Dickhoff 
 • Definitie van wat een wachtlijst is
 • Met Alzheimer Nederland de meldactie gestart eind 2017
 • Vanaf 1 december 2018 is aanlevering van wachtlijstgegevens via Vektis en publicatie op een website verplicht
 • Bureau HHM doet een onderzoek naar de wachtlijsten in voorjaar 2020
Inkoop Ketens dementie en Casemanagement 2018 /Zorgverzekeraars Nederland
Karin Linssen
Marian Salari
 • Hoe gaan de inkoopprocessen op Casemanagement dementie en op ketenzorg/coördinatie
 • Uitvraag door DNN volgt, omdat we scherp in beeld moeten krijgen welke regio’s wel en welke geen afspraken hebben met verzekeraars.
Vernieuwing Zorgstandaard
Karin Linssen
 • DNN heeft zitting in de werkgroep
 • de Zorgstandaard is op 21 april 2020 aan ZI aangeboden en is daarmee vastgesteld. Er volgt nog een Implementatieplan dat bij de Zorgstandaard hoort.

 

 

 Pilot Landelijk Register
 Anneke Wienema

 

 • De pilot waar 5 netwerken dementie aan meedoen, wordt in de zomer van 2020 afgesloten. Er wordt in de stuurgroep waarin  VWS en Alzheimer Nederland zitting hebben, of er een vervolg komt
 • DNN treedt tot de stuurgroep toe
Ontwikkelen van een Masterclass voor ketenregisseurs
Lisette Dickhoff 
 • Samen met Dementiezorg voor Elkaar
 • Voorstel is klaar; er is een flyer beschikbaar
 • De opleiding is in september 2018 gestart met 14 deelnemers
Kennisdeling met Dementiezorg voor Elkaar
Anneke Wienema
 • Vilans maakt voorstel over kennisdeling en samenwerking
 • Vilans actualiseert samen met DNN het landkaartje met alle netwerken. Het kaartje is in augustus 2018 ‘live’ gegaan
Standpunt Ketenzorg en functie Ketenregisseur
Lisette Dickhoff
Karin Linssen
Marian Salari
 • Standpunt voorbereiden over functie van ketenregisseur en ontwikkeling daarvan en van standpunt ketenzorg
 • Afstemmen met Roos Uffink over haar scriptieonderzoek in zomer 2018