Waar houdt DNN zich mee bezig?

DNN houdt zich bezig met een groot aantal onderwerpen die wezenlijk belang zijn voor de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Het gaat hierbij meestal om landelijke overleggen en werkgroepen en de bestuursleden hebben hierbij een verdeling gemaakt in de onderwerpen.

Klik hieronder voor de meest recente documenten rondom de Nationale Dementiestrategie: