Doel en statuten

Het doel van DNN is kort samengevat:

  • Samen met de regionale netwerken bereiken van optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie (praktijkontwikkeling);
  • Meer eenduidigheid in regionale samenwerking in ketens en in casemanagement dementie (veldordening);
  • Door gebundelde krachten een sterke positie in het landelijke veld en kritisch meedenken in beleidsontwikkeling, gericht op adequate, haalbare en financieel verantwoorde zorg (beleidsbeïnvloeding).

Statuten

De statuten van de stichting zijn hier opvraagbaar: