Organisatie

DNN heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zeven bestuursleden afkomstig uit de netwerken dementie in Nederland. Zij doen bijna al hun activiteiten in eigen tijd en vergaderen één keer per maand. Zie hiervoor de agenda.

Daarnaast heeft DNN een coördinatorenraad. Deze wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de bij DNN aangesloten netwerken dementie en komt tenminste twee keer per jaar bijeen. De coördinatorenraad adviseert en informeert het bestuur over relevante aangelegenheden, kan besluiten aan het bestuur voorleggen en kan door het bestuur gevraagd worden in te stemmen met besluiten over bijvoorbeeld begroting.

In 2020 komt de coördinatorenraad bijeen op:

  • 11 juni van 14.00 – 16.00 uur digitaal
  • 26 november van 14.00 – 17.00 uur