Organisatie

DNN heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit acht bestuursleden afkomstig uit de netwerken dementie in Nederland.

Daarnaast heeft DNN een coördinatorenraad. Deze wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de bij DNN aangesloten netwerken dementie en komt tenminste twee keer per jaar bijeen. De coördinatorenraad adviseert en informeert het bestuur over relevante aangelegenheden, kan besluiten aan het bestuur voorleggen en kan door het bestuur gevraagd worden in te stemmen met besluiten over bijvoorbeeld begroting.

Zie voor de volgende coördinatorenraad en andere bijeenkomsten de agenda.