Gegevens

Correspondentieadres:
Marieke van Werkhoven; secretaris@dementienetwerknederland.nl
Bankrekening Triodos: NL52 TRIO 0338 7003 07
KvK nummer: 69360855
Deltaplan Dementie: DNN is lid van het Deltaplan Dementie; als je participant wordt van DNN dan ben je als netwerk dus ook aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Het betekent dat de bijeenkomsten van het Deltaplan ook toegankelijk zijn voor de medewerkers van de participanten van DNN. Het kan echter wel voorkomen dat het aantal plaatsen voor bijeenkomsten of activiteiten van het Deltaplan beperkt is. In die gevallen wordt door het bestuur van DNN bekeken welke participanten onder welke voorwaarden kunnen deelnemen aan de activiteiten en dit wordt met de participanten gecommuniceerd.