Meest gestelde vragen aan DNN

Waarom heeft Dementie Netwerk Nederland gekozen voor een rechtspersoon?

Een stichting (rechtspersoon) is nodig om de 59 netwerken dementie formeel en wettelijk een stem te geven. Alle expertise en specifieke praktijkkennis van de regionale netwerken blijft daarmee behouden. Dat is de basis voor de organisatie van de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten in de regio. Het Dementie Netwerk Nederland kan de regionale netwerken daarmee landelijk vertegenwoordigen. 

Hoe word je participant van DNN?

Alle bij DNN bekende netwerkcoördinatoren ontvangen een pakket met informatie en inschrijvingsdocumenten. Heb je dit niet ontvangen, dan kun je je per mail aanmelden bij de secretaris: secretaris@dementienetwerknederland.nl. Je ontvangt dan digitaal informatiemateriaal met o.a. de participantenovereenkomst en het inschrijfformulier. Een kopie van een getekend exemplaar van beide mail je terug naar de secretaris.

Wie ondertekent de participantenovereenkomst?
In alle gevallen kan de ketenregisseur/coördinator tekenen als zij/hij gemachtigd is door een bevoegde van het regionale netwerk. Je ondertekent per definitie namens je regionale netwerk. Raadpleeg altijd eerst even de samenwerkings-overeenkomsten of statuten binnen je eigen netwerk.
Wie controleert de stichting Dementie Netwerk Nederland?
Het bestuur legt verantwoording af over de begroting, jaarrekening en eventueel het jaarplan aan de coördinatorenraad. De coördinatorenraad heeft instemmingsrecht op genoemde punten. Bij zwaarwegende thema’s wordt de coördinatorenraad altijd betrokken bij de besluitvorming.
Wat zijn voordelen om participant te worden van de stichting Dementie Netwerk Nederland?
Belangrijkste voordeel is dat je met gezamenlijke standpunten zeggenschap en medezeggenschap hebt op het huidige en toekomstige dementiezorgbeleid in Nederland. Samen kun je werken aan goede en eenduidige dementiezorg, toegankelijk voor iedereen en overal beschikbaar in Nederland. Je beschikt daarnaast over actueel nieuws over dementie.
Wie nemen zitting in de coördinatorenraad?

Alleen coördinatoren/ketenregisseurs van een regionaal Netwerk Dementie kunnen zitting nemen in de coördinatorenraad. Je werkinhoud is leidend en niet je functienaam. Je kunt je aanmelden bij de secretaris Wendela Erbrink, email: secretariaat@dementienetwerknederland.nl  

Kun je als lid van de coördinatorenraad ook andere regionale netwerken vertegenwoordigen?
Ja, de statuten bieden de mogelijkheid om elkaar te vertegenwoordigen. Het aantal dat je mag vertegenwoordigen en hoe je de volmachten regelt, is vastgelegd.
Wat kost het participantschap van de stichting Dementie Netwerk Nederland?

De bijdrage voor een participant van DNN voor 2022 is € 50,= per jaar.