Aanleiding

Dementie Netwerk Nederland (DNN) is een onafhankelijk  samenwerkingsverband van en door netwerkcoördinatoren van de regionale dementienetwerken. DNN zet zich sinds 2017 met de netwerkcoördinatoren in voor betere, meer persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten. 

De netwerkcoördinatoren kennen de regio, de samenwerking – problemen en goede voorbeelden – en weten waar de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten voldoen en waar niet.

Met de samenwerkingspartners in de regio zetten de netwerkcoördinatoren zich op lokaal en regionaal niveau in voor verbetering van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie. De kennis en ervaring van de regio’s worden ingebracht in DNN. Daarmee wordt DNN in staat gesteld op landelijk niveau aan oplossingen te werken. Met het Dementie Netwerk Nederland willen wij regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie.

DNN blijft in alles gericht op de mens met dementie in de samenleving, het vergroten van zijn veerkracht en behoud van eigen regie. Participatie, welzijn en empowerment zijn net zo belangrijk als verbeteren van de zorg voor mensen met dementie en hun systeem. Een belangrijk uitgangspunt is:
De mens met dementie blijven zien als een volwaardig persoon door een integrale benadering van dementie, samenhangend en met aandacht voor alle leefgebieden: vanaf het niet-pluisgevoel tot en met een warme overdracht naar een verpleeghuis of overlijden thuis.