Aanleiding

De coördinatoren van de 63 ketens (of netwerken) dementie in Nederland kunnen zich sinds de zomer van 2017 verenigen in het Dementie Netwerk Nederland (DNN). Hansje Pontier is voorzitter van deze onafhankelijke stichting, die zich inzet voor betere, meer persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Verschillende zorgverleners vanuit verschillende disciplines zijn betrokken bij de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie. Bij ketenzorg bundelen al deze zorgverleners hun krachten met één gezamenlijk doel: betere kwaliteit van leven voor degene met dementie en hun mantelzorgers. Dit betekent dat zorgverleners met elkaar samenwerken om de zorg af te stemmen op de wensen en behoeften van de persoon met dementie.

Met het Dementie Netwerk Nederland willen wij regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. Eén van de redenen om het Dementie Netwerk Nederland op te richten, was het begin 2017 stoppen van de subsidie van Vilans voor het ondersteunen van het Landelijk Netwerk Dementie (LND).
Een andere belangrijke reden is dat ketenregisseurs nauwelijks betrokken werden bij nieuwe plannen en landelijke ontwikkelingen, terwijl zij haarfijn weten wat er in de praktijk in onze regio’s gebeurt. Met het Dementie Netwerk Nederland krijgen ketencoördinatoren een veel sterkere positie. Bovendien kunnen ze door het benutten van elkaars kennis en ervaring hun dagelijkse praktijk beter inhoud geven.