Netwerken Dementie kunnen participant worden van DNN. Hieronder staan de 48 netwerken (dat is 75% van het totaal aantal netwerken) die dat gedaan hebben:

 1. Netwerk Dementie Noord en Oost Flevoland
 2. Keten Dementie Zoetermeer
 3. Dementie Netwerk Zuid Holland Noord van Transmuralis
 4. Netwerk Dementie Midden Holland
 5. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord
 6. Zeeuwse Zorgschakels (3 netwerken)
 7. Dementie Keten Arnhem eo
 8. Dementienetwerk West-Brabant
 9. Netwerk Dementie Groningen
 10. Ketenzorg Midden-Brabant
 11. Dementienetwerk Breda eo
 12. Hulp bij Dementie Parkstad
 13. Keten Dementie Netwerk Geriatrie Oss, Uden
 14. Dementieketen Midden Kennemerland
 15. Dementieketen Noordelijke Maasvallei
 16. Hulp bij Dementie Midden Limburg
 17. Stichting Dementie Netwerk Drenthe
 18. Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek
 19. Ketenzorg Dementie Waardenland
 20. Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek
 21. Dementie Netwerk Twente
 22. Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek
 23. Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden
 24. Netwerk Dementie Salland
 25. Netwerk Dementie Fryslân
 26. Hulp bij Dementie Noord-Limburg
 27. Dementie Netwerk IJssel Vecht
 28. Dementie West-Utrecht
 29. Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland
 30. Netwerk Dementie Haaglanden
 31. Dementie Barneveld
 32. Lekstroom Keten Dementie
 33. Netwerk Dementie Eindhoven eo
 34. Ketenzorg Dementie Baarn-Soest
 35. Netwerk Dementie Oost Achterhoek
 36. Netwerk Steenwijkerland
 37. Gelderse Vallei
 38. Ketenzorg Dementie Helmond / Peelgemeenten
 39. Dementieketen BAR
 40. Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden
 41. Netwerk Ketenzorg Dementie Utrecht Stad
 42. Ketenzorg Dementie Veenendaal
 43. DementieD2.0 regio Eemland
 44. Netwerk Dementie Zeist
 45. Hulp bij Dementie Maastricht en Heuvelland
 46. Netwerk Dementie Noordwest Veluwe
 47. Netwerk Dementie Kapelle en Krimpen
 48. De Liemers