Leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020

Actuele ontwikkelingen en publicaties op het gebied van dementie:

5 november 2021: DNN heeft onlangs twee plannen opgesteld met daarin de ambities van DNN en hoe we daaraan gaan werken: “Steun op maat bij leven met dementie” en “Projectplan professionaliseren en uitbouwen van DNN“. Op basis van deze plannen ontvangt DNN subsidie van VWS met de doelstelling de DNN-organisatie te professionaliseren en verder uit te bouwen. Om uitvoering te geven aan deze plannen, zijn we op korte termijn op zoek naar een programmamanager en twee ondersteunende medewerkers. Hieronder staan beide vacatures. Solliciteren kan door uw motivatiebrief met CV voor eind november te sturen aan secretaris@dementienetwerknederland.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Hansje Pontier (contactgegevens zie vacaturetekst).