Agenda 2019

Vergaderingen bestuur DNN:

  • 20 maart, 10 april, 8 mei, 26 juni, 18 september, 9 oktober, 13 november en 18 december

Coördinatorenraad DNN:

  • donderdag 23 mei 2019 van 11.00 – 14.00 in Utrecht
  • donderdag 14 november van 15.00 – 17.00 uur in Utrecht

Bijeenkomst Dementiezorg voor Elkaar, Zorgverzekeraars Nederland en DNN:

  • 16 april van 13.00 – 16.00 uur in Utrecht
    Over: analyse Meerjarenplannen netwerken dementie, conclusies Samen op Weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg, Landelijk Register

Deltaplan Dementie:

Dementiezorg voor Elkaar: