Actueel

Actuele ontwikkelingen en publicaties op het gebied van dementie:

Leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020

In september hebben Henk Nies, Marcel Canoy en Karin Lieber de opdracht gekregen om een implementatieplan voor de Zorgstandaard dementie te maken. Gisteren hebben we helemaal conform de opdracht de Leidraad voor implementatie ontvangen. Met veel genoegen delen we deze Leidraad met jullie waaraan jullie overigens zelf ook flink hebben meegewerkt de afgelopen weken in (online) interviews en bijeenkomsten. Wij zijn erg blij met de Leidraad en willen er graag mee aan de slag.

Regionale dementie netwerken krijgen hiermee een impuls om aan de slag te gaan met de zorgstandaard. De herziene Zorgstandaard Dementie is een kwaliteitsstandaard die vanaf 14 april 2020 van kracht is. Dat was een belangrijke stap om te zorgen dat mensen met dementie zorg en ondersteuning krijgen die hen het beste in hun leven steunt. Met die stap zijn we er nog niet. Er is nog veel te doen om te zorgen dat alle mensen met dementie die steun in hun dagelijkse leven ook daadwerkelijk ervaren. De Leidraad geeft regionale en landelijke professionals en bestuurders handvatten hoe de zorgstandaard in te voeren of verder te brengen in hun werkgebied. Gelukkig zijn er op allerlei plaatsen in het land al goede praktijken ontwikkeld waar we van kunnen leren. We zien dat goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie uitdagend maar haalbaar is. Maar we zijn er nog lang niet.

De kern van de Leidraad bestaat uit een serie actiepunten voor regionale professionals en bestuurders, als ook actiepunten voor landelijke partijen die de regio’s ondersteunen. Het motto van Nies, Canoy en Lieber is ‘vrijheid zonder vrijblijvendheid’. De vrijheid doet recht aan verschillen in voorkeuren, historie en doelgroepen tussen de regio’s. Maar vrijheid mag niet leiden tot vrijblijvendheid. De standaard is er immers niet voor niets.

De komende weken zullen Dementienetwerk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Alzheimer Nederland dan ook in overleg met VWS als kwartiermakers de voorbereidingen starten voor de implementatie: de inrichting van het operationeel overleg. Want we willen samen snel aan de slag. Dit betekent dat we tijd gaan investeren in het toepassen van de Zorgstandaard door het in de praktijk brengen van de actiepunten uit het plan. Dat doen we omdat we vast overtuigd zijn dat dit uiteindelijk niet alleen betere ondersteuning en zorg oplevert voor mensen met dementie en hun mantelzorgers maar dat betere samenwerking ook iedereen tijd scheelt.

Van alle collega’s en ondertekenaars van de zorgstandaard dementie vragen we om de leidraad in de eigen organisatie onder de aandacht te brengen en te bevorderen dat volgens de zorgstandaard gewerkt gaat worden.

Veel succes!

Klik hier voor de Leidraad voor uitvoering van de Zorgstandaard Dementie 2020