Actueel

Actuele ontwikkelingen en publicaties op het gebied van dementie:

 • Het Netwerk Dementie Haaglanden organiseert op 22 september een een multidisciplinaire (online) netwerkbijeenkomst over Integrale Dementiezorg en de Zorgstandaard Dementie. Dr. Pim Valentijn, de ontwikkelaar van het Regenboogmodel voor Integrale Dementiezorg is spreker tijdens deze 2 uur durende bijeenkomst. Lees hier meer over de bijeenkomst en het aanmelden.
 • Er zijn twee nieuwe landelijke factsheets uit het Register beschikbaar: Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en Medicatie, polyfarmacy en psychofarmaca
 • Als er problemen zijn bij het organiseren van de lokale infrastructuur van de Wet Zorg & Dwang, dan kun je terecht bij het het Coördinerend Team Wet Zorg & Dwang
 • Er is derde editie van de leergang Regie in regionale zorgnetwerken aan de Erasmus Universiteit; voor onder andere ketenregisseurs
 • Alzheimer Nederland en DNN hebben gezamenlijk brieven gestuurd naar bijna alle zorgverzekeraars omdat ze in hun inkoopvoorwaarden afwijken van de nieuwe Zorgstandaard Dementie. Lees de brieven hier: Menzis, VGZ, CZ, De Friesland, Zorg & Zekerheid en DSW; dit is de bijbehorende bijlage.
 • Er zijn weer twee factsheets uit het Landelijk Register Dementie beschikbaar: Langdurige zorg en Ziekenhuisopnames.
 • De nieuwe Zorgstandaard dementie en de Publieksversie zijn beschikbaar. Lees hier alleen de 25 aanbevelingen.
 • Drie documenten die helpen bij de coronacrisis: verwachte knelpunten, triage voor casemanagement dementie in crisis en het testen van zorgmedewerkers
 • De pilot Landelijk Register Dementiezorg en ondersteuning heeft een eerste Factsheet met achtergrondcijfers over dementie uitgegeven. Er volgen nog vijf andere factsheets.
 • De brief van minister Hugo de Jonge over het casemanagement dementie aan de Tweede kamer (februari 2020)
 • Gemeenten kunnen ondersteuning aanvragen bij het landelijk Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) Lees deze folder hierover.
 • Hoe ervaren mensen met dementie en hun naasten onderzoek en opname in het ziekenhuis? Een rapport van Alzheimer Nederland
 • Vektis heeft een rapport gepubliceerd over Zorggebruik van mensen met dementie in beeld en de Publieksversie ervan.
 • Een interessante subsidieregeling voor netwerken rondom ouderen.
 • Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord ontwikkelde het boekje Spreken over Vergeten, dat helpt na te denken over wat mensen met dementie help na te denken over wat ze belangrijk vinden
 • Het Expertisemodel casemanager sociaal werk zorg is gereed.
 • In de periode november 2017 – augustus 2018 hebben tien masterstudenten van de Rotterdamse EUR-opleiding Master Health Care Management (Zorgmanagement) hun scriptie-onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse dementiezorg. Lees hier hun scripties!
 • Dementiezorg voor Elkaar heeft een gratis ondersteuningsaanbod voor samenwerkende organisaties op het gebied van dementie, dus ook voor de netwerken dementie! Doe er je voordeel mee.
 • Inkoopbeleid Zorgverzekeraars 2019: een overzicht over casemanagement dementie in de documenten zorginkoop 2019