Actueel

Actuele ontwikkelingen en publicaties op het gebied van dementie:

 

 • Als er problemen zijn bij het organiseren van de lokale infrastructuur van de Wet Zorg & Dwang, dan kun je terecht bij het het Coördinerend Team Wet Zorg & Dwang
 • Er is derde editie van de leergang Regie in regionale zorgnetwerken aan de Erasmus Universiteit; voor onder andere ketenregisseurs
 • Alzheimer Nederland en DNN hebben gezamenlijk brieven gestuurd naar bijna alle zorgverzekeraars omdat ze in hun inkoopvoorwaarden afwijken van de nieuwe Zorgstandaard Dementie. Lees de brieven hier: Menzis, VGZ, CZ, De Friesland, Zorg & Zekerheid en DSW; dit is de bijbehorende bijlage.
 • Er zijn weer twee factsheets uit het Landelijk Register Dementie beschikbaar: Langdurige zorg en Ziekenhuisopnames.
 • De nieuwe Zorgstandaard dementie en de Publieksversie zijn beschikbaar. Lees hier alleen de 25 aanbevelingen.
 • Drie documenten die helpen bij de coronacrisis: verwachte knelpunten, triage voor casemanagement dementie in crisis en het testen van zorgmedewerkers
 • De pilot Landelijk Register Dementiezorg en ondersteuning heeft een eerste Factsheet met achtergrondcijfers over dementie uitgegeven. Er volgen nog vijf andere factsheets.
 • De brief van minister Hugo de Jonge over het casemanagement dementie aan de Tweede kamer (februari 2020)
 • Gemeenten kunnen ondersteuning aanvragen bij het landelijk Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) Lees deze folder hierover.
 • Hoe ervaren mensen met dementie en hun naasten onderzoek en opname in het ziekenhuis? Een rapport van Alzheimer Nederland
 • Vektis heeft een rapport gepubliceerd over Zorggebruik van mensen met dementie in beeld en de Publieksversie ervan.
 • Een interessante subsidieregeling voor netwerken rondom ouderen.
 • Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord ontwikkelde het boekje Spreken over Vergeten, dat helpt na te denken over wat mensen met dementie help na te denken over wat ze belangrijk vinden
 • Het Expertisemodel casemanager sociaal werk zorg is gereed.
 • In de periode november 2017 – augustus 2018 hebben tien masterstudenten van de Rotterdamse EUR-opleiding Master Health Care Management (Zorgmanagement) hun scriptie-onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse dementiezorg. Lees hier hun scripties!
 • Dementiezorg voor Elkaar heeft een gratis ondersteuningsaanbod voor samenwerkende organisaties op het gebied van dementie, dus ook voor de netwerken dementie! Doe er je voordeel mee.
 • Inkoopbeleid Zorgverzekeraars 2019: een overzicht over casemanagement dementie in de documenten zorginkoop 2019